Hur Stockholms studentbostäder kraftigt minskade sin vatten- och energiförbrukning – fallstudie

27.06.2019

Nya_Oras_Swea_kitchen_interior_1

Uppdraget i projektet var att undersöka förändringar i vatten- och energiförbrukningen vid byte av blandare och duschar till modeller utrustade med vatten- och energibesparande funktioner. Mätningarna genomfördes mellan oktober-december 2018 i Stockholms studentbostäder på Kammakargatan i Stockholm.

Hur gjordes mätningarna?

Det finns fyra våningar i byggnaden som undersöktes, varav tre ingår i mätningarna. På bottenvåningen finns det fyra studentbostäder och på de övriga våningarna sex studentbostäder. Varje våning har gemensamt kök, två eller tre gemensamma badrum med tvättställ och dusch.

Mätningarna gjordes på tvättställsblandare, duschblandare och köksblandare. Totalt genomfördes mätningar på 8 tappställen fördelat på de tre våningarna.

Flödesgivarna var placerade i kall- och varmvattenrören mellan kopplingarna och blandarna. Resultaten av mätningarna registrerades i Vertos VertoLive. Samtliga bostäder var uthyrda och med sammanlagt 16 hyresgäster på tre våningar under mätperioderna.

Testperiod, del 1 & 2

Den första perioden av fallstudien utfördes med referensblandare utan vattenbesparande funktioner.

Mätningarna i den andra perioden utfördes med vatten- och energibesparande blandare från serien Oras Swea (1510F och 1533F), samt termostatblandare i serien Oras Nova (7464) tillsammans med duschutrustning Oras Apollo (530).

Hur blev resultatet?

Den totala vattenbesparingen motsvarar 23,6 % av allt vatten som användes i de uppmätta blandarna. Den uppmätta varmvattenbesparingen motsvarar 33 % av allt varmvatten som användes i de uppmätta blandarna. Energibesparingen motsvarar därmed också 33% av den energi som använts för att värma tappvatten i de uppmätta blandarna.

Besparingar i vatten-, samt energiförbrukning visade sig vara betydande och lönsamheten för investeringen är hög.

Kort om Stockholms studentbostäder:

  • Sveriges största bostadsbolag för studenter
  • Ägs av en stiftelse som startades av elever för 60 år sedan
  • Ungefär 8000 rum/lägenheter (cirka 50/50)
  • Oras är huvudleverantör för underhåll, renovering och projekt

 

Fallstudien är gjord av Ramboll Finland Oy. Projekt: Vedenkulutuksen mittaukset, Oras Oy, 1510046551.

Se hela rapporten här

För ytterligare information om Oras produkter för vatten- och energibesparing, välkommen att kontakta Patrick Holmberg, Project Sales Manager: +46 (0)702- 42 60 09, patrick.holmberg@oras.com  

Tvättställsblandare Oras Swea 1510F med kallstartskassett och eco-flöde.Tvättställsblandare Oras Swea 1510F med kallstartskassett och eco-flöde.

Köksblandare Oras Swea 1533F med kallstartskassett och eco-flöde.Köksblandare Oras Swea 1533F med kallstartskassett och eco-flöde.

Termostatblandare Oras Nova 7464 tillsammans med duschutrustning Oras Apollo 530.Termostatblandare Oras Nova 7464 tillsammans med duschutrustning Oras Apollo 530.