Har du funderingar om sanitära riktlinjer och ergonomi inom hälso- och sjukvården? Så här höjer du hygien, säkerhet och komfort i känsliga miljöer genom att välja rätt blandare.

Patientrum med Oras Medipro tvättställsblandare

Patientrum med Oras Medipro tvättställsblandare

 

Från läkare till sjuksköterskor och patienter – om det finns något som används av alla i en sjukhusbyggnad så är det blandaren. Men att installera blandare i medicinska enheter är inte ett one-size-fits-all-projekt. Blandare måste tillgodose behoven hos en rad olika användare, från patienter till läkare, sjuksköterskor och även besökare.

Förutom att säkerställa långvarig drift och en hög hygiennivå – vad mer bör man ta hänsyn till när man planerar projektet?

Här är en guide till att välja rätt blandare i vårdinrättningar.

 

Skapa en bakteriefri miljö

European Centre for Disease Control uppskattar att upp till 3,7 miljoner människor varje år får en vårdrelaterad infektion när de besöker akutsjukhus inom EU.

20 procent av dessa vårdrelaterade infektioner anses kunna undvikas om bättre förebyggande och kontroll av infektioner finns på plats.

För att minska spridningen av bakterier och uppfylla de högsta standarderna för kvalitet och funktionalitet förlitar sig sjukhusbyggnader på användarvänlig och bakteriefri utrustning som är enkel att rengöra.

Låt oss ta en titt på de viktigaste parametrarna.

 

Högfunktionella blandare för högfunktionella enheter

Oavsett om det är ett speciellt patientrum eller en operationssal är effektiv design nyckeln till optimal användning av det tillgängliga utrymmet så att sängar, rullstolar och medicinsk utrustning kan flyttas runt fritt.

Detta inkluderar även utformning av armaturer, från monterade, utrymmesbesparande hörntvättställ till optimalt utformade sjukhusblandare.

 

Sjukhus och kliniker har höga krav och standarder för sjukhusblandare

Sjukhus och kliniker har höga krav och standarder för sjukhusblandare

 

Säkerställ största möjliga rörlighet för utmanande uppgifter

            Blandare med lång spak är avgörande för att förenkla dagliga rutiner för personal och patienter.

Modeller med extra långa spakar, till exempel Oras Medipro eller Oras Clinica, är särskilt ergonomiska för den operativa personalen. Med hjälp av handens baksida eller ett finger kan spakarna lyftas lätt, medan man manövrerar annan medicinsk utrustning

            Båda serierna innehåller även väggmonterade modeller med svängbar pip, som ger gott om plats under pipen för att säkerställa                      praktisk och hygienisk hantering.

            Dessutom kan beröringsfria och armbågsmanövrerade blandare bidra till att minska hand-till-hand-överföring av bakterier, vilket gör              dem till ett bra val för högriskmiljöer, såsom operationssalar.

 

Oras Clinica beröringsfri termostat är ett perfekt val för operationssalar

Oras Clinica beröringsfri termostat är ett perfekt val för operationssalar

 

Blandardesign för antimikrobiella utrymmen

            Mikrober kan gömma sig överallt. Därför är rätt design och material för blandaren nyckeln till att minimera risken för kontaminering.

            De flesta sjukhusblandare är utrustade med inloppsrör i koppar. På grund av materialets antimikrobiella egenskaper kan dessa                          modeller avsevärt begränsa antalet föroreningar inuti rören och förbättra vattenhygienen.

            När det gäller blandarens design kan förseglade anslutningar med rundade kanter och minimalt antal skarvar ytterligare minska ytor              där mikrober att ackumuleras, och samtidigt garantera en bekväm och enkel rengöringsrutin.

 

Oras Medipro medicinska blandare har minimala skarvar för att förhindra bakterieansamling

Oras Medipro medicinska blandare har minimala skarvar för att förhindra bakterieansamling

Att investera i dedikerade hygienlösningar, såsom de beröringsfria blandarna Oras Medipro, kan minska infektioner som sprids på sjukhuset med nästan 60 procent och uppfylla strikta hygienstandarder för framtida sjukhusprojekt.[1]

Touchless faucet Oras Medipro with laminar flow

Beröringsfria blandaren Oras Medipro med laminärt flöde

 

Automatiska blandare för att minimera beröringspunkter i personal- och patientrum

Upp till 80 procent av de vanligaste sjukdomarna överförs genom beröring*. Beröringsfria blandare hjälper personal och patienter att hålla ytor som används ofta så rena och hygieniska som möjligt.

De beröringsfria blandarna Oras Electra eller Oras Medipro kan t.ex. bidra till att minska antalet beröringspunkter som står för bakterieöverföring i offentliga miljöer på sjukhus, såsom spakar i offentliga badrum eller patientrum.

Anm.: Modeller med förblandad vattentemperatur kan ge extra komfort och säkerhet genom att effektivt minimera risken för skållningsolyckor.

 

Förbättra vattenhygienen i medicinska byggnader

Förutom att utforma en ren, bakteriefri miljö, är optimal vattenhygien ett annat viktigt kriterium för högkvalitativa sjukhusarmaturer. Det är därför som dessa tre specialiserade funktioner är ett måste för sjukhusblandare:

 

1. Laminärt flöde

     De flesta standardblandare levereras med inbyggda strålsamlare som använder en kombination av luft och vatten för att bilda ett             vattenflöde. På sjukhus kan dock blandning av vatten med den omgivande luften leda till att smittsamma, andningsbara droppar               uppstår.  

     Speciella blandarmodeller med inbyggt laminärt flöde säkrar att inga aerosoldroppar bildas i blandaren– vilket minskar risken för att       smittsamma droppar fyller luften.

 

Laminärt vattenflöde innebär att det inte finns någon strålsamlare i blandaren som får vatten att blandas med luft

Laminärt vattenflöde innebär att det inte finns någon strålsamlare i blandaren som får vatten att blandas med luft

 

2. Termisk desinfektion

    För att ytterligare begränsa risken för bakterier som påverkar vattenhygienen har många blandarmodeller hygieniska                                    spolningsfunktioner med termisk desinfektion. Denna funktion ser till att vattnet spolas genom röret vid en maximal                                    vattentemperatur för att effektivt döda skadliga bakterier, såsom legionella.

3. Automatisk urspolning

     Under de senaste åren har moderna, integrerade spolningsfunktioner introducerats på sjukhusmarknaden. Detta gör det möjligt för         driftansvariga att aktivera schemalagd spolning av blandarna (t.ex. med 24 timmars mellanrum) för att ytterligare förhindra att                   bakterier bildas i stagnerande vatten.

     Smarta lösningar med en integrerad Bluetooth-anslutning möjliggör t.ex. schemaläggning av regelbunden automatisk                                   spolningsintervall av blandare och rör med hjälp av en bekväm mobilapp, såsom Oras App.

 

         Schemalägg automatisk spolning t.ex. varje dag eller vecka med Oras App

                                                 Schemalägg automatisk spolning t.ex. varje dag eller vecka med Oras App

 

Anslut till bättre hygien och effektivitet

Hygieniska och användarvänliga blandare förbättrar sjukhuspersonalens dagliga arbete avsevärt, samt användbarheten för patienter. Och framtida tekniker förutspås fortsätta främja användbarhet och infektionskontroll.

Utöver schemalagd automatisk urspolning gör moderna installationer det möjligt att styra och främja den totala energieffektiviteten.

I kombination med den smarta tekniken i beröringsfria blandare kan t.ex. vattenförbrukningen för installerade blandare i byggnaden minskas med upp till 50 %, medan flödestiden och efterflödet kan övervakas och justeras i den anslutna appen.

 

Särskilt i sjukhusprojekt förväntas sanitära armaturer leva upp till flera olika funktionalitets- och hygienstandarder. I vissa fall kan du till och med behöva leta efter skräddarsydda lösningar för att passa de specifika kriterierna för ditt projekt.

Ta reda på hur Oras samarbetar med sjukhus för att anpassa produktspecifikationerna och tillhandahålla skräddarsydda lösningar som är anpassade efter de behov som finns på vårdcentraler, sjukhus och vårdhem.

Utforska våra hälso- och sjukvårdsprodukter

 

[1] Salgado, C., Sepkowitz, K., John, J., Cantey, J., Attaway, H., Freeman, K., . . . Schmidt, M. (2013). Copper Surfaces Reduce the Rate of Healthcare-Acquired Infections in the Intensive Care Unit. Infection Control & Hospital Epidemiology, 34(5), 479-486. doi:10.1086/670207

* Mäkinen R., Miettinen I.T., Pitkänen T., Kusnetsov J., Pursiainen A., Kovanen S., Riihinen K., Keinänen-Toivola M.M. (2013) Manual faucets induce more biofilms than electronic faucets. Canadian Journal of Microbiology, 59(6), 407–412. DOI: 10.1139/cjm-2013-0131

 

candle
Prenumerera

för att få fler tips,
trender och guider

mail Prenumerera nu

Relaterade artiklar

Utforska de senaste artiklarna och nyheterna från Oras världen.

chevronLeftCircle Alla artiklar
Hur digital vägledning och belöningar hjälper barnen med handtvätten

Hur digital vägledning och belöningar hjälper barnen med handtvätten

Teknik som är smart och engagerande kan verkligen påverka handhygienen. Pilotprojekt på flera förskolor har bekräftat framgångar med det digitala systemet, med tydlig ökning av tiden som läggs på...

chevronLeftCircle Läs mer
Manuell spolning kontra automatisk spolning

Manuell spolning kontra automatisk spolning

Manuell spolning kan ta upp värdefull tid för drift- och annan personal, särskilt i större offentliga byggnader. Alltför ofta är det något som förbises eller inte görs korrekt. Här kan automatiska,...

chevronLeftCircle Läs mer
Integrerad handhygien: Hur kan sjukvårdsanläggningar använda blandardata för att förbättra handhygien?

Integrerad handhygien: Hur kan sjukvårdsanläggningar använda blandardata för att förbättra handhygien?

Många av dagens sjukhus måste förlita sig på direkta observationer och lita på att personal och besökare följer standarder för handhygien. Detta medför dock ofta brister. Lyckligtvis finns framtiden...

chevronLeftCircle Läs mer

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra senaste nyheter till din inkorg. Varje månad ger vi dig våra bästa tips, nyheter och mycket annat.