Design är fortsatt viktigt men intresset för vattenbesparing i hemmet ökar

23.10.2019

En ny nordisk undersökning som utförts av Synolnt på uppdrag av Oras, visar att så många som 9 av 10 svenskar anser sig vara miljömedvetna

En ny nordisk undersökning som utförts av Synolnt på uppdrag av Oras, visar att så många som 9 av 10 svenskar anser sig vara miljömedvetna och lika många anser att vattenbesparing är viktigt ur miljösynpunkt. Det visar sig i att de beröringsfria blandarna börjar hitta sin väg in i de privata miljöerna, där 1 av 3 överväger att installera beröringsfria blandare i hemmet.

Samtidigt som intresset för beröringsfria blandare ökar, så svarar 7 av 10 att design går före hållbarhetsfunktioner när de väljer blandare. Allra viktigast är dock hög produktkvalitet (96 %). Idag behöver konsumenten dock inte välja mellan design, kvalitet och hållbarhet när det gäller blandare:

Svenska konsumenter blir alltmer medvetna om sin vattenkonsumtion och idag finns det många produkter på marknaden som hjälper konsumenter att spara vatten utan att ändra på sina vanor.

- "Vi på Oras lanserade beröringsfria blandare redan för 30 år sedan och har sedan dess lagt stor vikt vid utvecklingen av såväl design som sortiment. Vattenbesparande blandare och duschar kan minska vattenförbrukningen så mycket som upp till 50 procent och även energiförbrukningen minskar betydligt", säger Jörgen Sjölander, Produktansvarig Sverige/Specialist Technical Support på Oras.

Så prioriterar svenska hushåll sina miljöåtgärder

Sverige är ett av världens mest hållbara länder. Intresset för nya hållbara alternativ samt ökande oro för klimat och miljö påverkar vårt beteende i hemmet. I Sverige konsumerar vi 140 liter vatten per person och dygn, varav 60 liter för personlig hygien. Undersökningen visar dock att just vattenbesparing inte är så högt prioriterat (28 %) när svenskar rankar klimatåtgärder i hemmet. Återvinning, matavfall samt energiförbrukning toppar listan, vattenförbrukning hamnar först på en sjätte plats. Energiförbrukningen, som hamnar på plats 3, kan även påverkas i hög grad av val av blandare, då uppvärmning av vatten minskar avsevärt i samband med att vattenförbrukningen minskar.

Svenskars åtgärder för att minska negativ klimatpåverkan i hemmet:

  1. Återvinning (82 %)
  2. Matavfall (53 %)
  3. Energiförbrukning (52 %)
  4. Köra mindre bil/använda kollektivtrafik (30 %)
  5. Köp av miljövänliga produkter (29 %)
  6. Vattenförbrukning (28 %).

Fler intressanta fakta från undersökningen:

  • Danskar är bäst i Norden på att minska sin vattenförbrukning i hemmet (52 %), medan norrmän är sämst (17 %).
  • Svenskar och finländare väljer ettgreppsblandare i större utsträckning jämfört med övriga nordiska länder.   
  • Produktkvalitet viktigast i samtliga nordiska länder vid val av blandare.