W 2008 roku Nordycki Instytut Wody i Materiałów przeprowadził badanie mające na celu określenie wpływu baterii na higienę w szpitalu. Badania przeprowadzono w dużym fińskim szpitalu uniwersyteckim, w którym porównano tradycyjną baterię jednouchwytową z dwiema innymi bateriami bezdotykowymi sterowanymi elektronicznie. Próbki pobrano z powierzchni baterii, wody oraz próbki biofilmu z napowietrzacza baterii kranowej (rys. 1). Wybrano baterie kranowe eksploatowane w jak najbardziej podobnych warunkach, tj. w tych samych lub podobnych oddziałach szpitalnych. Badania sfinansowały Regionalna Rada Satakunta i spółka Oras Ltd.

Badanymi bateriami były Oras Electra 6150G (bezdotykowy nowy model), Oras Electra 6204 (bezdotykowy dotychczasowy model) i Oras Safira 282 (manualna bateria jednouchwytowa). Różnica strukturalna między dwiema bateriami sterowanymi elektronicznie polega na innym rozwiązaniu mieszania zimnej i ciepłej wody. Nowy model (6150G) miesza wodę w części wylewki, natomiast w dotychczas oferowanym modelu (6204) woda miesza się około 50 cm przed wylewką.

Próbki analizowano pod względem stężenia czynników mikrobiologicznych i parametrów wskazujących na jakość techniczną wody pitnej. Analizy mikrobiologiczne obejmowały obecność Escherichia coli, Clostridium difficile, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp., bakterie coli, enterokoki jelitowe, Legionella spp., heterotroficzną liczbę płytek (HPC, reprezentującą hodowlaną biomasę drobnoustrojową) i trifosforan adenozyny (ATP, reprezentujący żywą biomasę drobnoustrojową). Wszystkie stosowane metody analizy były standaryzowane na szczeblu międzynarodowym lub krajowym lub publikowane naukowo.

Wyniki analizy próbek pobranych z zewnętrznych powierzchni armatury wskazywały, że ilość żywej biomasy drobnoustrojowej na bateriach bezdotykowych była mniejsza niż na bateriach jednouchwytowych. Tak więc, na powierzchniach baterii jednouchwytowych występuje więcej zanieczyszczeń i pozostałości po kontakcie z użytkownikami niż na powierzchniach baterii bezdotykowych sterowanych elektronicznie. Wyniki wyraźnie udowadniają, iż powierzchnie baterii bezdotykowych są bardziej higieniczne niż powierzchnie baterii jednouchwytowych (rys. 2a i 2b).

Woda z baterii oraz woda doprowadzana do budynku szpitala miała podobną jakość mikrobiologiczną i chemiczną, zatem szpitalna sieć wodociągowa nie miała wpływu na jej jakość.

Ponadto, interesujące wyniki uzyskano z próbek biofilmu (z aeratorów) za pomocą analizy HPC i ATP. Wyniki wskazują, że w aeratorach nowych modeli baterii sterowanych elektronicznie jest mniej hodowlanej i żywej biomasy drobnoustrojowej.

Poszczególne gatunki drobnoustrojów były obecne w bardzo małych ilościach lub były nieobecne. Nie wykryto znaczących różnic między typami baterii.

Podobne wyniki jakości mikrobiologicznej nowych modeli baterii bezdotykowych sterowanych elektronicznie (mieszanie wody w części wylewki) uzyskano również w innych międzynarodowych badaniach naukowych. Bezdotykowe baterie sterowane elektronicznie charakteryzują się znacznie lepszą higieną powierzchni niż manualne baterie jednouchwytowe i między tymi dwoma typami baterii nie ma żadnej różnicy w jakości wody. (Bédard et al. 2016, Charron et al. 2015).

Wnioski

  • Na powierzchniach bezdotykowych baterii sterowanych elektronicznie było znacznie mniej biomasy drobnoustrojowej niż na bateriach uchwytowych. Na badanych powierzchniach drobnoustroje pochodziły głównie od ludzi, więc wyniki można wykorzystać do osiągnięcia odpowiedniej higieny rąk.
  • Woda z baterii była chemicznie jednolitej jakości, bez różnic między typami baterii.
  • W aeratorach nowych modeli baterii sterowanych elektronicznie było mniej biomasy drobnoustrojowej niż w dotychczasowych bateriach sterowanych elektroniczne lub uchwytowych.
  • Higiena sieci wodociągowej i powierzchni w szpitalu są jednymi z najważniejszych czynników zapobiegających zakażeniom szpitalnym. Elektronicznie sterowane baterie bezdotykowe mogą dodatkowo pomóc w osiągnięciu docelowego poziomu higieny.

Dr Riika Mäkinen, starszy badacz

Uniwersytet Satakunta Nauk Stosowanych, WANDER Nordycki Instytut Wody i Materiałów

Bédard E, Prévost M, Déziel E. 2016. Pseudomonas aeruginosa w instalacjach sanitarnych dużych budynków. MicrobiologyOpen 5: 937–956. DOI: 10.1002/mbo3.391

Charron D, Bedard E, Lalancette C, Laferriere C, Prevost M. 2015. Wpływ sterowanych elektronicznie baterii kranowych i jakości wody na występowanie Pseudomonas aeruginosa w wodzie: badanie w wielu szpitalach Infect Contr Hosp Epidemiol. 36(3), 311-319. DOI: 10.1017/ice.2014.46

Mäkinen R., Miettinen I.T., Pitkänen T., Kusnetsov J., Pursiainen A., Kovanen S., Riihinen K., Keinänen-Toivola M.M. (2013) Baterie dźwigniowe prowadzą do nagromadzenia większej ilości biofilmu niż baterie sterowane elektronicznie. Canadian Journal of Microbiology, 59(6), 407–412. DOI: 10.1139/cjm-2013-0131

 

candle
Subskrybuj

Więcej wskazówek,
trendów i przewodników

mail Zapisz się teraz

Powiązane artykuły

Poznaj najnowsze historie i wiadomości ze świata Oras.

chevronLeftCircle Wszystkie artykuły
Tworzywo sztuczne w bateriach - odpowiadamy na pytania klientów.

Tworzywo sztuczne w bateriach - odpowiadamy na pytania klientów.

Tworzywo sztuczne, jeśli jest starannie dobrane, jest istotnym materiałem używanym do produkcji elementów baterii – w celu zapewnienia bezpieczeństwa wody oraz trwałości i wytrzymałości armatury.

chevronLeftCircle Czytaj więcej
Krótki przewodnik jak zmieniać ustawienia baterii bezdotykowej

Krótki przewodnik jak zmieniać ustawienia baterii bezdotykowej

Zastanawiasz się, jak zmienić czas przepływu lub zakres rozpoznawania Twojej baterii bezdotykowej? Oto krótka instrukcja.

chevronLeftCircle Czytaj więcej
Jak możemy oszczędzać wodę i energię w budynkach mieszkalnych?

Jak możemy oszczędzać wodę i energię w budynkach mieszkalnych?

Biorąc prysznic, zużywamy znaczące ilości wody. Oto w jaki sposób zastosowanie inteligentnych pryszniców w ramach Państwa kolejnego projektu mieszkaniowego może przyczynić się do znaczącego obniżenia...

chevronLeftCircle Czytaj więcej

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się do naszej listy mailingowej i otrzymuj najnowsze wiadomości. Zapewniamy co miesiąc najlepsze treści, porady, wiadomości i nie tylko.